Visual

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor onze leerlingen, medewerkers, ouders en onze (keten)partners.

De onderwijsstichting waartoe de Maurice Maeterlinckschool behoort, omarmt een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden. Leidinggevenden en directie scheppen de voorwaarden waaronder ieder kind tot bloei kan komen, ongeacht zijn of haar beperking.

Het kind centraal

Onze professionals werken in een sfeer die zich kenmerkt door saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid voor het kind. Het unieke op onze school is dat groepsteams en therapeuten nauw samenwerken volgens de ‘Eén kind één plan (EKEP)’-methodiek. De organisatie is ingericht met het kind centraal. Wij stemmen onze aanpak af op de onderwijs- en zorgbehoefte van elke leerling. Daarvoor werken we integraal samen met Basalt revalidatie, waarbij taken en verantwoordelijkheden helder zijn.

Verschillende niveaus

Onze leerlingen hebben uiteenlopende onderwijsbehoeften. Om de leerlingen optimaal te laten profiteren van het onderwijs, kent de school afdelingen met daarbinnen verschillende niveaus. Dit noemen we leerroutes. Het doel hiervan is het ontwikkelingsperspectief van de leerling te verduidelijken op de korte en langere termijn.