Visual

Waar staan wij voor?

Het onderwijs op onze vso-afdeling is gericht op zelfstandig deelnemen aan de samenleving. Onze leerlingen moeten zoveel als kan de regie over hun toekomst in eigen handen hebben. Zij benutten hun talenten en kwaliteiten, waarbij wij hun gevoel van eigenwaarde vergroten. Om maatwerk te leveren blijft ons team zich ontwikkelen.

Lees verder »

Ons aanbod

Onze afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) is er voor leerlingen met een meervoudige beperking. Veel leerlingen van onze afdeling so-mg stromen rond hun twaalfde/dertiende jaar door naar het vso. Hier gebruiken we veelal dezelfde leerlijnen en profielen als in het so, met daarnaast de leerlijn Oriëntatie op werk en dagbesteding.

Lees verder »

Revalidatie

Onderwijs en revalidatie zijn bij ons even belangrijk. Vrijwel alle leerlingen komen in aanmerking voor revalidatiebehandeling. Zij krijgen tijdens schooltijd therapie, in de groep of individueel. Therapeuten helpen de leerling bij een optimale ontwikkeling en goed functioneren op school. Daarnaast helpen zij eventueel in de thuissituatie.

Lees verder »

Stage is tof

Vroeger had ik niet gedacht dat ik zo goed kan leren. We lopen op school ook stage, dan ben je lekker aan de slag met je handen.

Praktische informatie

Weten wanneer het vakantie is? De precieze schooltijden even nazien? Hoe zit het eigenlijk met buitenschoolse opvang? Is er een leerlingenraad? En hoe kan ik het schoolvervoer regelen? Allemaal vragen waar u op deze pagina’s het antwoord vindt. De Maurice Maeterlinckschool informeert u graag. Communicatie met ouders vinden wij belangrijk.

Lees verder »

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding en zorg. We bieden hen graag de ruimte, omdat onze professionals in de dagelijkse praktijk het beste weten wat leerlingen nodig hebben. Zij leggen de lat voor leerlingen telkens een klein stukje hoger, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder »