Visual

Waar staan wij voor?

We bereiden een leerling voor op een toekomst waarin het zo zelfstandig mogelijk functioneert. Op het gebied van wonen, arbeid of dagbesteding en vrije tijd. We leren uw kind omgaan met zichzelf en met dingen die het in de wereld tegenkomt. Ons onderwijs en onze ondersteuning zijn op maat, passend bij leeftijd, belevingswereld en ontwikkeling.

Lees verder »

Ons aanbod

We geven onderwijs aan lichamelijk, meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen. Onze so-afdeling heeft groepen in de leeftijd van 4/5 tot 12/13 jaar. We kijken naar het ontwikkelingsniveau van elke leerling. Dat vertalen we in een profiel en een leerroute. Ons aanbod is daardoor afgestemd op de individuele leerling. Voor iedere leerling is er perspectief!

Lees verder »

Revalidatie

Onderwijs en revalidatie zijn bij ons even belangrijk. Vrijwel alle leerlingen komen in aanmerking voor revalidatiebehandeling. Zij krijgen tijdens schooltijd therapie, in de groep of individueel. Therapeuten helpen de leerling bij een optimale ontwikkeling en goed functioneren op school. Daarnaast helpen zij eventueel in de thuissituatie.

Lees verder »

Nieuwe dingen leren

Op de Maurice Maeterlinckschool leer ik steeds nieuwe dingen. Dat vind ik leuk en mijn leraar en ouders ook.

Praktische informatie

Weten wanneer het vakantie is? De precieze schooltijden even nazien? Hoe zit het eigenlijk met buitenschoolse opvang? Is er een leerlingenraad? En hoe kan ik het schoolvervoer regelen? Allemaal vragen waar u op deze pagina’s het antwoord op vindt. De Maurice Maeterlinckschool informeert u graag. Communicatie met ouders vinden wij belangrijk.

Lees verder »

Medewerkers

Ons team heeft medewerkers met expertise op het gebied van onderwijs, begeleiding en zorg. We bieden hen graag de ruimte, omdat onze professionals in de dagelijkse praktijk het beste weten wat leerlingen nodig hebben. Zij leggen de lat voor leerlingen telkens een klein stukje hoger, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Lees verder »