Visual

Praktische informatie

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over praktische zaken, zoals het rooster en de lestijden. Hieronder leest u hoe u uw kind ziek meldt.

Uw kind ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen vóór 8.30 uur, telefonisch te melden. Vanaf 8.00 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (015) 278 02 00. Vergeet u verder niet om de vervoerder te melden dat uw zoon of dochter die dag geen vervoer nodig heeft. En meld ook wanneer hij uw kind weer wél moet ophalen.

Soms gebeurt het dat leerlingen op school ziek worden. Wij nemen dan altijd contact op met thuis om af te spreken of de leerling naar huis kan.

Aangepast vervoer

U kunt zelf bij de afdeling onderwijs van uw gemeente ‘aangepast vervoer’ voor uw zoon of dochter aanvragen. Wij zorgen voor een vervoersverklaring die bewijst dat dit vervoer noodzakelijk is. U dient ook zelf zorg te dragen voor een autostoeltje als uw kind dat nodig heeft. De gemeentebesturen bepalen zelf aan wie zij het vervoer opdragen.

Wij vinden het belangrijk dat vervoerders goed en efficiënt hun werk doen. We hebben daarom regelmatig overleg met onze vervoerders. Mochten er desondanks problemen optreden, belt u dan met de vervoerder of met de maatschappelijk werkende. Bij slechte weersomstandigheden (zoals mist, sneeuw en ijzel) kunnen er problemen met het vervoer ontstaan. Wij onderhouden directe contacten met onze vervoerders of er wel, niet, of later gereden wordt. Vanaf 8.00 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (015) 278 02 00.

Het regelen van het vervoer is nadrukkelijk geen zaak van de school, maar van de ouders/verzorgers. Het spreekt echter voor zich dat wij altijd bereid zijn samen met u naar oplossingen te zoeken.

Er kunnen situaties ontstaan waardoor we in overleg met het vervoer besluiten om uw kind eerder naar huis te laten gaan. Wij nemen in dat geval contact met u op.

Wilt u ervoor zorgen dat wij beschikken over reservecontactadressen en verschillende telefoonnummers.

Overleg tijdig bij veranderingen

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.