Visual

Aanmelden

Als ouders hun kind willen aanmelden voor de Maurice Maeterlinckschool, moeten we een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de Commissie van Begeleiding en toelating (CvB). Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen:

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch aan (015) 278 02 00/ (015) 278 02 10.
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op de Maurice Maeterlinckschool worden opgestart.

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk.