Visual

Aanmelden

Als ouders hun kind willen aanmelden voor de Maurice Maeterlinckschool, moeten we een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Aanmelden doen we samen

Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de commissie van begeleiding en toelating (CvB). Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen:

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch aan (015) 278 02 00/ (015) 278 02 10.
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op de Maurice Maeterlinckschool worden opgestart.

Aanmelding kan het hele jaar

De aanmelding van uw kind kan op de Maurice Maeterlinckschool gedurende het hele schooljaar. Wij bereiden de leerlingen met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. We bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen tussen 4 en 13 jaar, die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Voor leerlingen vanaf 13 jaar met een meervoudige beperking bieden we voortgezet speciaal onderwijs tot het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt. Lees hier meer over waar wij voor staan.