Visual

Ons aanbod

We kennen drie afdelingen: speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke handicap en langdurig zieke leerlingen; speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan leerlingen op andere scholen.

Afmelden, ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dus vóór 8.30 uur, te melden per telefoon of via Social Schools. Vanaf 8.00 uur kunt u daarover de school bellen, via T 015 278 02 00. Vergeet niet de vervoerder te bellen. Ook verlofaanvragen ontvangen wij graag tijdig.

Lees verder »

Omgang met elkaar

De Maurice Maeterlinckschool biedt een veilige leeromgeving en dat houden we graag zo. Daarom hebben we met elkaar een aantal omgangsregels afgesproken. We gaan respectvol met elkaar om, maken ongewenste situaties bespreekbaar en verhelpen zo’n situatie snel. Ons beleid over gewenste omgangsvormen is vastgelegd en we handelen daarnaar.

Lees verder »

Leuke activiteiten

De oudervereniging tovert een lach op de gezichten van onze leerlingen door leuke activiteiten te organiseren

Oudercontact

Goede communicatie met u als ouder/verzorger vinden wij belangrijk. U én de school hebben immers een grote rol in de opvoeding van uw kind. Door het aangepast vervoer is er op een school voor speciaal onderwijs minder contact met ouders dan bij reguliere scholen. Daarom betrekken we u op andere manieren zoveel mogelijk bij de school. Samen beter!

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Voor een veilige reis naar en van school kunnen leerlingen van onze school een beroep doen op aangepast vervoer. Ouders/verzorgers dienen voor dit vervoer zelf een aanvraag in bij de gemeente waar zij wonen. Wij zorgen voor een vervoersverklaring die bewijst dat dit vervoer voor uw zoon of dochter noodzakelijk is.

Lees verder »

Klachten

Van klachten kun je leren. Dat geldt overal en ook op de Maurice Maeterlinckschool. Onze professionals bieden een veilige en verantwoorde leeromgeving. Dat neemt niet weg dat we met mensen werken. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Wij nemen iedere uiting van onvrede serieus. Bespreek een klacht altijd eerst met de direct betrokkene.

Lees verder »

Lekker bewegen

We sporten in de gymzaal, maar ook buiten. De spelletjes zijn het leukst.

Praat met ons mee

De medezeggenschapsraad (MR) kan meepraten en meebeslissen over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie medewerkers en drie ouders in de raad. Onze raad stelt zich actief op en bespreekt regelmatig de ontwikkelingen op school met afdelingsdirecteuren en college van bestuur.

Lees verder »

Oudervereniging OMMD

OMMD staat voor: Oudervereniging Maurice Maeterlinckschool Delft. De vereniging organiseert en ondersteunt bij activiteiten en overlegt regelmatig met het schoolmanagement. U kunt de vereniging bereiken via ommdelft@hotmail.com of per post naar het schooladres t.a.v. secretariaat OMMD. We zijn blij met de inzet van de OMMD voor onze school.

Digitale nieuwsbrief

Vanzelfsprekend blijft u graag op de hoogte van het nieuws rondom de Maurice Maeterlinckschool. U kunt zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief, zodat u geen bericht meer hoeft te missen! De nieuwsbrief verschijnt zo’n tien keer per jaar, aanmelden is gratis en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Aanmelden nieuwsbrief »