Visual

Klachten

Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Toch kan het zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben.

Wij gaan serieus en zorgvuldig met iedere uiting van onvrede om. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de school van haar fouten leren. In de ‘Klachtenregeling Maurice Maeterlinckschool’ kunt u lezen hoe wij omgaan met formele klachten en welke termijnen we hierbij hanteren. De klachtenregeling kunt u opvragen bij de administratie. Klachten over seksuele intimidatie of misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen ook gemeld worden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs via telefoonnummers (0900) 111 31 11, lokaal tarief.

Bespreken met betrokkene

We waarderen het als iedereen zijn onvrede het liefst zo vroeg mogelijk en eerst met de betrokkene bespreekt, zodat onvrede geen klacht wordt. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de teamleider of de sectordirecteur.

Contactpersonen

Onze contactpersonen hebben een signalerende functie in situaties waarin het welbevinden van een leerling in het geding kan komen. Bijvoorbeeld door pesten of andere ongewenste situaties. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen met hen contact opnemen:

  • Ineke Vreugdenhil (leerkracht), bereikbaar van maandag tot en met woensdag,
    T (015) 278 02 00.
  • Els Moerman (orthopedagoog), bereikbaar van maandag tot en met donderdag
    T (015)  278 02 00.

Externe vertrouwenspersoon

De Maurice Maeterlinckschool heeft ook een onafhankelijke, externe vertrouwenspersoon. Zij kan ondersteuning bieden bij de bespreking van uw klacht of als u er met de betrokkenen niet uitkomt. Zij kan ook adviseren over eventuele vervolgstappen. Onze vertrouwenspersoon is Renate Uddin. Zij is geen werknemer van onze school en bereikbaar via telefoonnummer: 06 16 62 47 07.

Commissie onderwijsgeschillen

Wanneer klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Commissie onderwijsgeschillen.