Visual

Klachten

Wij doen er alles aan om onze leerlingen optimaal onderwijs te bieden. Toch kan het zijn dat leerlingen, ouders of medewerkers een klacht hebben.

Leren van fouten: ontwikkeling

Wij gaan serieus en zorgvuldig met iedere uiting van onvrede om. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de school van haar fouten leren.  Hieronder leest u welke stappen u kunt nemen als u een klacht heeft. In de klachtenregeling van Resonans leest u hoe we omgaan met formele klachten en welke termijnen we hierbij hanteren.

Bespreken met betrokkene

We waarderen het als iedereen zijn onvrede het liefst zo vroeg mogelijk en eerst met de betrokkene bespreekt, zodat onvrede geen klacht wordt. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de afdelingsdirecteur of de sectordirecteur.

Interne vertrouwenspersonen

Onze interne vertrouwenspersonen hebben een signalerende functie in situaties waarin het welbevinden van een leerling in het geding kan komen. Bijvoorbeeld door pesten of andere ongewenste situaties. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen met hen contact opnemen:

  • Ineke Vreugdenhil (leerkracht), bereikbaar van maandag tot en met woensdag,
    T (015) 278 02 00.
  • Chantal Platell (leerkracht), bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag
    T (015)  278 02 00.

Externe vertrouwenspersoon

Renate Uddin is de externe vertrouwenspersoon. Zij kan zowel door de ouders als de leerkrachten benaderd worden bij ongewenst gedrag om over situaties mee te denken en te adviseren.
Zij is te bereiken via telefoonnummer (06) 16 62 47 07.

Landelijke klachtencommissie voor Resonans

Indien klachten niet op schoolniveau, door de sectordirecteur of het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) in Utrecht.

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

T: 030 – 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl

Klachtenregeling Resonans

Klik hier voor de klachtenregeling van Resonans.

Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, management en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen als zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

  •  seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
  •  lichamelijk geweld;
  •  grove pesterijen;
  •  extremisme en radicalisering.

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling draagt bij aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De school hanteert in haar veiligheidsbeleid deze wettelijk
verplichte meldcode. Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.