Visual

Oudercontact

Oudercontact vinden we heel belangrijk op de Maurice Maeterlinckschool. Er zijn verschillende manieren waarop we het contact met ouders/verzorgers invullen.

Als u mededelingen wilt doorgeven of een afspraak wilt maken, kunt u elke schooldag tussen 07.30 en 13.00 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur bellen naar het secretariaat van onze school. Mocht de receptie onbemand zijn, dan schakelen we u door naar de receptie van het revalidatiecentrum. De klassenteams staan u graag voor en na schooltijd of op afspraak te woord. Vragen over therapieën kunt u het beste stellen aan de betrokken therapeut. Boodschappen voor medewerkers kunt u ook telefonisch doorgeven aan het secretariaat.

Social schools

Op onze school gebruiken we het programma Social Schools. Dat is een programma om ouders berichten te sturen over de klas. Het is een beschermde omgeving, dus niet voor anderen toegankelijk. Met deze algemene berichten met foto’s en filmpjes houden we ouders op de hoogte van het wel en wee in de klas. Ook meer algemene zaken (berichten vanuit Sport, OMMD, nieuwsbrief) gaan we verspreiden via Social Schools. Tip: Er is ook een Social Schools-app beschikbaar. Deze kunt u gratis downloaden via de Appstore of via Google Play. U ontvangt dan direct een melding op uw telefoon wanneer er een nieuw bericht van de klas binnenkomt.

Andere contactmomenten:

  • een informatieavond aan het begin van het schooljaar over de ontwikkelingen op school en het jaarprogramma van uw kind;
  • voortgangsgesprekken naar aanleiding van de ontwikkelingsperspectieven en evaluatie van de leerroute;
  • de nieuwsbrief, die een aantal keer per schooljaar verschijnt;
  • onze website www.mmschool.nl met actuele informatie over onze school;
  • een gespreksmiddag voorafgaand aan de jaarlijkse interdisciplinaire planbespreking van uw kind. Op deze middag kunt u spreken met het klassenteam en alle behandelaars van uw zoon of dochter;
  • interdisciplinaire planbespreking. Tijdens deze bespreking brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart en bespreken we het ontwikkelingsperspectiefplan, het revalidatieplan en/of het transitieplan voor de komende periode. De planbesprekingen zijn op dinsdag en op donderdag. Wilt u informatie over de (transitie) planbesprekingen of de resultaten ervan? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijk werkers via telefoonnummer: (015) 278 02 66;
  • de schoolgids;
  • een deel van de leerlingen maakt gebruik van individuele communicatiemiddelen voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en het klassenteam. Indien noodzakelijk is er contact door middel van e-mail, telefoon of een huisbezoek.

Huisbezoek

Een deel van de leerlingen maakt gebruik van individuele communicatiemiddelen voor het uitwisselen van informatie tussen ouders en het klassenteam. Indien noodzakelijk is er contact door middel van e-mail, telefoon of een huisbezoek.

Informatie aan gescheiden ouders

Als ouder ontvangt u regelmatig informatie van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handelingsplan, de nieuwsbrief en de schoolgids. De school heeft de wettelijke verplichting om beide ouders desgevraagd te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind aangaan. Deze informatieplicht is er niet wanneer dit niet in het belang is van het kind. In dat geval moet het schriftelijk bewijs hiervan (bijvoorbeeld een gerechtelijke uitspraak) aan de afdelingsdirecteur worden overlegd. De school heeft recht op inzage in het gerechtelijk vonnis (art. 377b-1).