Visual

Leerlingenvervoer

Het regelen van (aangepast) vervoer van en naar school is nadrukkelijk geen zaak van de school, maar van u als ouder/verzorger.

U kunt zelf bij de afdeling onderwijs van uw gemeente ‘aangepast vervoer’ voor uw zoon of dochter aanvragen. Wij zorgen voor een vervoersverklaring die bewijst dat dit vervoer noodzakelijk is. U dient zelf te zorgen voor een autostoeltje als uw kind dat nodig heeft. De gemeentebesturen bepalen aan wie zij het vervoer opdragen. Wij vinden het belangrijk dat vervoerders goed en efficiënt hun werk doen en hebben daarom regelmatig overleg met hen. Mochten er toch problemen zijn, belt u dan met de vervoerder of met de maatschappelijk werker. Bij slechte weersomstandigheden (zoals mist, sneeuw en ijzel) kunnen problemen met het vervoer ontstaan. Wij onderhouden directe contacten met onze vervoerders of zij wel, niet, of later rijden. Vanaf 8.00 uur kunt u daarover de school bellen. Er kunnen situaties ontstaan waardoor we in overleg met het vervoer besluiten uw kind eerder naar huis te laten gaan. In dat geval nemen we contact met u op. Wilt u ervoor zorgen dat wij beschikken over reservecontactadressen en verschillende telefoonnummers?

Als er iets mis gaat met het vervoer kunt u als ouder overleggen met de chauffeur. Daarnaast kan het vervoersbedrijf vaak al een oplossing bieden. Is het probleem niet opgelost, dan kunt u het probleem voorleggen aan de afdeling leerlingenzaken van de betreffende gemeente. Als een leerling vervoer naar een stageadres nodig heeft, dient onze leerkracht Arbeidstoeleiding daarvoor een verzoek in.

Overleg tijdig bij veranderingen

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.