Visual

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer ofwel het regelen van (aangepast) vervoer van en naar school is nadrukkelijk geen zaak van de school, maar van u als ouder/verzorger.

Om leerlingenvervoer te regelen, kunt u zelf bij de afdeling onderwijs van uw gemeente ‘aangepast vervoer’ voor uw zoon of dochter aanvragen. Wij zorgen voor een vervoersverklaring die bewijst dat dit vervoer noodzakelijk is. U dient zelf te zorgen voor een autostoeltje als uw kind dat nodig heeft. De gemeentebesturen bepalen aan wie zij het vervoer opdragen. Wij vinden het belangrijk dat vervoerders goed en efficiënt hun werk doen en hebben daarom regelmatig overleg met hen.

Leerlingenvervoer wijkt af door omstandigheden

Bij slechte weersomstandigheden (zoals mist, sneeuw en ijzel) kunnen problemen met het vervoer ontstaan. Wij onderhouden directe contacten met onze vervoerders of zij wel, niet, of later rijden. Vanaf 8.00 uur kunt u daarover de school bellen. Er kunnen situaties ontstaan waardoor we in overleg met het vervoer besluiten uw kind eerder naar huis te laten gaan. In dat geval nemen we contact met u op.

Reservecontactadressen en -telefoonnummers

Wilt u ervoor zorgen dat wij beschikken over reservecontactadressen en verschillende telefoonnummers?

Leerlingenvervoer: wat te doen bij problemen?

Mochten er problemen zijn, belt u dan met de vervoerder of met de maatschappelijk werker. Vaak kan het vervoersbedrijf al een oplossing bieden. En soms kunt u het ook gewoon met de chauffeur overleggen. Is het probleem niet naar uw wens opgelost, dan kunt u het probleem voorleggen aan de afdeling leerlingenzaken van de betreffende gemeente. Als een leerling vervoer naar een stageadres nodig heeft, dient onze leerkracht Arbeidstoeleiding daarvoor een verzoek in.

Overleg tijdig bij veranderingen

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.