Visual

Waar staan wij voor?

We bereiden de leerlingen met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

We bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen tussen 4 en 13 jaar, die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Voor leerlingen vanaf 13 jaar met een meervoudige beperking bieden we voortgezet speciaal onderwijs tot het schooljaar dat de leerling 18 jaar wordt.

We kennen drie afdelingen: speciaal onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke handicap en langdurig zieke leerlingen; speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een (ernstige) meervoudige handicap. Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan leerlingen op andere scholen.

Combinatie onderwijs en zorg

Wij bieden onze leerlingen onderwijs, zorg, begeleiding en revalidatiebehandeling. Vrijwel alle leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool hebben onder schooltijd revalidatiebehandelingen. Dat gebeurt in een intensieve samenwerking met Basalt revalidatie. Ons gebouw is aangepast aan de behoeften van onze leerlingen.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, daarom bieden we onderwijs op verschillende niveaus. In een ontwikkelingsperspectief beschrijven we per kind zijn of haar doelen op het gebied van onderwijs én eventuele revalidatie/zorg. Doel van het onderwijs op de Maurice Maeterlinckschool is leerlingen voor te bereiden op een toekomst waarin zij zo zelfstandig mogelijk functioneren op het gebied van wonen, werk/dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding of in het vervolgonderwijs.

Sfeer van acceptatie

Als een leerling zich veilig voelt, dan zal hij zich beter ontwikkelen. Een sfeer van acceptatie is daarbij een voorwaarde. Ons onderwijs vindt elke levensbeschouwelijke en maatschappelijke stroming van gelijke betekenis. De school staat open voor leerlingen van elke geloofsovertuiging en we respecteren ieders opvatting daarover.

Meer weten over de Maurice Maeterlinckschool? Neem contact met ons op.