Visual

Kernwaarden

De unieke positie van de Maurice Maeterlinckschool vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid (leerlinggericht)
  2. Samen beter, beter samen (organisatiegericht)
  3. Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs (medewerkergericht)

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid

Onze leerlingen hebben recht op een volwaardige plek in de maatschappij. De landelijke petitie voor het toegankelijk maken van publieke ruimtes voor mensen met een beperking geeft aan dat dit niet vanzelfsprekend is. Wij vinden dit wel vanzelfsprekend. We rusten onze leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten om zo zelfstandig mogelijk te leven. In vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.

Samen beter, beter samen

Iedereen is anders, iedereen is uniek. We vullen elkaar aan, samen zijn we beter. Wij geloven dat we collega’s en medewerkers van andere scholen en organisaties nodig hebben om onze leerlingen een passend en stimulerend aanbod te bieden. Verbinden en verbonden zijn en blijven staat centraal bij alles wat wij doen. Leren en ontwikkelen doen we in verbinding met elkaar en met anderen: leerlingen, ouders, medewerkers en partners.

Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs

Wij streven naar een professionele cultuur met daarin ruimte voor onze meesters in gespecialiseerd onderwijs. We leggen verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. De Maurice Maeterlinckschool creëert een professionele cultuur die uitdaagt tot zelfstandig functioneren en ontwikkelen. Dat sluit aan bij het 6R-model, een besturingsfilosofie die uitgaat van maximaal gebruik van talent en wederzijds vertrouwen.