Visual

Gebouw en terrein

Gebouw en terrein van de Maurice Maeterlinckschool zijn afgestemd op speciaal onderwijs. Wij hebben het eerste aangepaste Cruyff Court in Nederland! We bereiden onze leerlingen in deze omgeving voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Zo werken zij aan hun toekomst: in vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief.

Gebouw

De Maurice Maeterlinckschool is in 1968 gebouwd door de toenmalige Stichting Revalidatiecentrum Delft e.o. Sinds 1991 heeft Basalt revalidatie (voorheen Sophia Revalidatie) het juridisch eigendom van het gebouw. Dit als gevolg van de fusie van het Revalidatiecentrum Delft met het Revalidatiecentrum Den Haag.

Meerjaren onderhoudsplan

Het onderhoud van het schoolgebouw laten we uitvoeren volgens het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). In 2006 realiseerden we met de bouw van een nieuwe vleugel de eerste fase. In 2008 is een belangrijk onderdeel van dit MJOP uitgevoerd: de tweede fase van het project ‘Aanpassing Huisvesting Maurice Maeterlinckschool’. Dat jaar werd de oudbouw volledig gerenoveerd en qua kleurenplan en materiaalgebruik afgestemd op de nieuwbouw. We stelden in overleg vast welke maatregelen nodig zijn om het gebouw in optimale conditie te houden. In 2015-2016 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de duurzaamheid van het gebouw. Naar aanleiding daarvan is een plan uitgewerkt, met daarin haalbare oplossingen voor verduurzaming en klimaatbeheersing.

Plannen voor nieuw schoolgebouw

In 2023 krijgen de plannen voor een nieuw schoolgebouw voor de Maurice Maeterlinckschool, in de Delftse Juniusbuurt, gestaag verder vorm. Het programma van eisen voor de nieuwbouw dat er lag, is opnieuw getoetst aan de huidige situatie. De school ligt straks vlakbij de nieuwbouw van Basalt.

Terrein

Samen met de gebouwrenovatie voerden we in 2008 een grootschalig terreinplan uit. Een projectteam ontwikkelde hiervoor samen met de Johan Cruyff Foundation een ambitieus plan. Het projectteam werd aangevoerd door de voorzitter van de oudervereniging en bestond uit medewerkers van de Maurice Maeterlinckschool en Basalt revalidatie. We realiseerden een scala aan aangepaste, kindvriendelijke en uitdagende sport-, speel- en leervoorzieningen. Het geheel staat nu op een voor onze leerlingen laagdrempelig en toegankelijk terrein. Het Cruyff Court Maurice Maeterlinck is het eerste aangepaste Cruyff Court in Nederland. Daar zijn we trots op!