Visual

Missie / Visie

Missie

De Maurice Maeterlinckschool staat voor passend speciaal onderwijs en is continu in beweging. We bieden speciaal onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurige zieke leerlingen. We bereiden de leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving. Dat doen we met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen, in een rijke, uitdagende en veilige leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van de leerling op de levensgebieden werken, wonen en vrije tijd. Leerlingen en hun ouders komen in een schoolgemeenschap waar gedreven medewerkers voor kennis, beleving en beweging zorgen. Zij laten zich daarbij inspireren door de boodschap uit het verhaal van de blauwe vogel van Maurice Maeterlinck: ‘Geef het beste van jezelf, zodat het beste in een ander tot ontwikkeling komt’.

Visie

Wij willen een school zijn die in de regionale onderwijs- en zorgmarkt een herkenbare en sterke positie inneemt. Een school die klantgericht, passend en kwalitatief hoogwaardig antwoord geeft op de hulp- en zorgvraag van de leerling en zijn ouders.

We werken toe naar een leeromgeving waarin we met behulp van leerlijnen de ontwikkeling van onze leerlingen volgen en stimuleren. We stemmen onze dienstverlening af op die van de ketenpartners. Daardoor creëren we optimale ontwikkelingslijnen in werken, wonen en vrije tijd voor onze leerlingen, tijdens hun schoolse en naschoolse periode.