Visual

Missie en visie

De missie en visie van de Maurice Maeterlinckschool laten zien waar we voor staan en waar we voor gaan op onze school in Delft, als onderdeel van Resonans speciaal onderwijs.

Onze missie

De Maurice Maeterlinckschool staat voor passend speciaal onderwijs en is continu in beweging. We bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige beperkingen en langdurige zieke leerlingen. We bereiden de leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de samenleving. Dat doen we met op maat gemaakte onderwijs-zorgarrangementen, in een rijke, uitdagende en veilige leeromgeving, gericht op de ontwikkeling van de leerling op de levensgebieden werken, wonen en vrije tijd. Leerlingen en hun ouders komen in een schoolgemeenschap waar gedreven medewerkers voor kennis, beleving en beweging zorgen. Zij laten zich daarbij inspireren door de boodschap uit het verhaal van de blauwe vogel van Maurice Maeterlinck: ‘Geef het beste van jezelf, zodat het beste in een ander tot ontwikkeling komt’.

Onze visie

Wij willen een school zijn die in de regionale onderwijsmarkt een herkenbare en sterke positie inneemt. Een school die klantgericht, passend en kwalitatief hoogwaardig antwoord geeft op de hulp- en zorgvraag van de leerling en zijn ouders.

Ontwikkeling volgen

We werken in een leeromgeving waar we met behulp van leerlijnen de ontwikkeling van onze leerlingen volgen en stimuleren. We stemmen onze dienstverlening af op die van de ketenpartners. Daardoor creëren we optimale ontwikkelingslijnen in werken, wonen en vrije tijd voor onze leerlingen, tijdens hun schoolse en naschoolse periode.

De Maurice Maeterlinckschool is onderdeel van Resonans. Hieronder vindt u de missie en visie van onze stichting.

Missie Resonans speciaal onderwijs

waar we voor staan

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Visie Resonans speciaal onderwijs

waar we voor gaan

Samen creëren we een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van leerlingen. Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn:

Kwalificatie (je bekwaamheid)
Ons onderwijs brengt onze leerlingen kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten.
Resultaat: Leerlingen ontwikkelen maximale zelfstandigheid.

Socialisatie (je plek in de samenleving)
Ons onderwijs draagt bij aan het opbouwen van sociale en maatschappelijke competenties waarmee onze leerlingen een betekenisvolle plek innemen in onze veelzijdige samenleving.
Resultaat: Leerlingen leren van waarde te zijn voor anderen en hebben op hun beurt waardering voor anderen.

Persoonsvorming (je individuele mogelijkheden)
Ons onderwijs draagt bij aan zelfkennis en zelfacceptatie van onze leerlingen.
Resultaat: Leerlingen hebben vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en leren zelf keuzes te maken die richting geven aan hun leven.

Allocatie (je toekomstmogelijkheden)
Ons onderwijs geeft perspectief op blijvende ontwikkeling.
Resultaat: Leerlingen ontdekken hoe ze zich in het onderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd kunnen blijven ontwikkelen.