Visual

Medewerkers

Kracht van de professionele ruimte. Onze groepsteams werken continu aan verbetering. De nauwe samenwerking tussen de collega’s van onderwijs en revalidatie zorgt dat we samen rond de leerling staan.

Professionele ruimte voor het onderwijsteam verbetert de resultaten van de organisatie. Ook leidt het tot tevredenheid en motivatie van medewerkers, is uit veel onderzoek gebleken. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten. Leidinggevenden en directie scheppen de voorwaarden waaronder ieder kind tot bloei kan komen, ongeacht zijn of haar beperking. Het stafbureau ondersteunt in zaken als human resources, ICT, kwaliteit en veiligheid.

Management

Hester Hill-Veen (sectordirecteur mytyl-tyltyl)
Corinne van den Heuvel  (afdelingsdirecteur so tyltyl)
Annefloor Verleg (afdelingsdirecteur so mytyl)
John van Berkel (afdelingsdirecteur vso)
Aart Blok  (afdelingsdirecteur Ambulante Begeleiding)

Secretariaat/administratie

T (015) 278 02 00
E info@mmschool.nl

Kinderrevalidatieteam

Medisch secretariaat (015) 278 02 30

Revalidatieartsen

Carola Bouwhuis
Riekje Kattenbusch
Madlenka van Pomeren

Unit manager

Mireille Koster

Zorgcoördinatoren

Patty Dekker (Basalt)
E: p.dekker@basaltrevalidatie.nl

Marijke de Roos
E: mderoos@resonansonderwijs.nl

Maatschappelijk Werk

Jeannette du Clou
T (015) 278 02 65
E j.duclou@basaltrevalidatie.nl

Carolien Verleg
T (015) 278 03 00
E c.verleg@basaltrevalidatie.nl