Visual

Ons aanbod

Op weg naar volwassenheid helpen we op de Maurice Maeterlinckschool onze leerlingen met het beste onderwijs en de beste zorg.

We bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een meervoudige of ernstig meervoudige beperking. Veel leerlingen van de afdeling so-meervoudig gehandicapt stromen rond hun dertiende jaar door naar het vso- meervoudig gehandicapt. Omdat we hier dezelfde leerlijnen en profielen hanteren als op het so, is sprake van een doorlopende leerontwikkeling. Daarnaast komen de aandachtsgebieden wonen, werken en vrije tijd aan bod. Leerlingen die op dertien/veertienjarige leeftijd op het vso van onze school komen, gaan zich voorbereiden op hun toekomstige plek voor dagbesteding of begeleid werken.

In de instroomgroep krijgen de leerlingen vakken als lezen, rekenen, spelling, leefstijl (sociaal-emotionele ontwikkeling), maar ook creatieve vakken en vakken die gericht zijn op het functioneren in de maatschappij.

De vakken op een rij:

  • Nederlandse taal en communicatie
  • Rekenen en wiskunde
  • Mens, natuur en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Culturele oriëntatie en creatieve expressie
  • Bewegen en sport
  • voorbereiding op vormen van dagbesteding
    (belevingsgericht, taakgericht, arbeid)

Organisatie van onze ondersteuning

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Delflanden.