Visual

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de mogelijkheden in de ontwikkeling van de leerling voor een langere periode, tot het einde van zijn of haar schooltijd.

De commissie van begeleiding (CvB) stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast. Hiermee brengen we in beeld wat we van een leerling verwachten ten aanzien van zijn ontwikkeling.

Elk kind het juiste onderwijs

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief delen we een leerling in binnen één van profielen die we op school kennen. Zo kunnen we elke jongere het juiste onderwijs aanbieden. Op de Maurice Maeterlinckschool werken we met zeven leerroutes. Op de pagina leerroutes leest u welke dit zijn.

Meer informatie?

Meer informatie over ontwikkelingsperspectief en ons onderwijs op maat? Neem contact op met de Maurice Maeterlinckschool via het algemene nummer.