Visual

Bewegingsonderwijs en zwemmen

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van onze vakleerkracht en assistent bewegingsonderwijs. Hoofddoel is plezier krijgen en behouden in bewegen. We willen de leerlingen positieve bewegingservaringen op laten doen. We werken aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen bewegingsonderwijs. Gedurende het jaar organiseren we regelmatig extra sportlessen, cursussen en sportdagen. Wij informeren u hierover tijdig via de tassenpost of de nieuwsbrief.

Gymkleding

Het is de bedoeling dat uw kind tijdens de sportlessen, indien mogelijk, een gymshirt, broekje en gymschoenen draagt. Wilt u een handdoek en washand meegeven, zodat de leerlingen zich kunnen opfrissen? Ook deodorant is gewenst, maar geen spray in verband met leerlingen met astmatische aandoeningen. Aan het eind van de week geven we de gymspullen mee naar huis om te wassen.

Zwemmen

Een aantal groepen zwemt één keer per week als onderdeel van het onderwijsprogramma. Bewegingsagogen van Basalt revalidatie geven uw kind zwemles. Maakt u voor vragen over het schoolzwemmen een afspraak met de bewegingsagoog.

Zwemprotocol

Voor het zwemmen hebben we in een protocol de verantwoordelijkheden van school vastgelegd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor het zwemonderwijs. Het zwembad heeft, via Basalt revalidatie, op grond van het ‘Besluit Veiligheid en Hygiëne Zwembadaccommodaties’, een eigen verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid betreft zowel de invulling van het zwemonderwijs, als de hygiëne en veiligheid van het zwembad.

Hydrotherapie

Sommige leerlingen krijgen ook hydrotherapie. Dan maakt het zwemmen onderdeel uit van het revalidatiebehandelplan. Dit kan alleen worden geïndiceerd door de revalidatiearts.

Zwemkleding

Het is handig als een leerling zwemkleding heeft voor gebruik op school. Wanneer de leerling geen zwemkleding bij zich heeft, kan hij niet zwemmen. Geeft u ook een handdoek mee. De leerling krijgt die dezelfde dag mee terug.