Visual

Buitenschoolse opvang

Wilt u gebruikmaken van naschoolse opvang, dan zijn er twee opties om uw kind aan te melden: mét indicatie en zonder indicatie. Heeft uw kind een indicatie, vanuit de Wlz of vanuit de Jeugdwet, dan kunt u gebruikmaken van de opvang bij Middin binnen de Maurice Maeterlinckschool of Special Family Care.

Middin
Voor woensdagmiddag- en vakantieopvang met indicatie kunt u zich aanmelden bij de afdeling Klantcontact van Middin, telefoonnummer (070) 372 12 34.

Special Family Care
Voor kinderen vanaf vier jaar biedt Special Family Care begeleiding na schooltijd, in vakanties en in weekenden. Special Family Care begeleidt kinderen en (jong)volwassenen die sociaal-emotioneel kwetsbaar zijn vanwege hun beperking. De opvang is gevestigd in Maasdijk. Om de overgangsmomenten te verkleinen bieden ze een haal- en brengservice. U kunt contact opnemen via info@specialfamilycare.nl of (06) 13 08 87 70.

SKD kinderopvang
Heeft uw kind geen indicatie (dus zonder ZIN of PGB), dan kunt u gebruikmaken van de opvang bij SKD kinderopvang aan de Lodewijk van Deijsselhof in Delft voor kinderen van 0 tot 13 jaar. U kunt zich inschrijven via de website www.skdkinderopvang.nl. Voor vragen belt of mailt u Daniëlle Voogt, hoofd financiële administratie en planning bij SKD kinderopvang via telefoonnummer (06) 83 39 53 76 of info@skdkinderopvang.nl