Visual

Revalidatie

Een zo zelfstandig mogelijke toekomst bereiken onze leerlingen niet alleen met goed onderwijs, maar ook met revalidatie. Onze therapeuten helpen hen daarbij.

De combinatie van onderwijs en behandeling zorgt voor een optimale ontwikkeling. Ook verzorgen de therapeuten activiteiten samen met het klassenteam of de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij maken daarbij gebruik van speelse vormen, praktische en creatieve activiteiten en allerlei vormen van bewegen. We leggen resultaten van behandelingen vast met behulp van video, door metingen en testen. Hierbij nemen we de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. De verschillende disciplines die we kunnen inzetten zijn:

  • Fysiotherapie;
  • Ergotherapie;
  • Logopedie;
  • Maatschappelijk werk;
  • Orthopedagogiek

Zorgcoördinatoren

Ouders van leerlingen kunnen bij vragen of bijzonderheden over therapieën of over revalidatie in het algemeen contact opnemen met de behandelaars van hun kind of met één van de zorgcoördinatoren. Vanuit Basalt revalidatie is dit Patty Dekker (p.dekker@basaltrevalidatie.nl). Vanuit de Maurice Materlinckschool is dit Angela Pellikaan (apellikaan@resonansonderwijs.nl).

Revalidatiearts

Eindverantwoordelijke revalidatiearts is (Riekje) H.E. Kattenbusch. Zij is werkzaam op maandag tot en met donderdag. Voor spoedgevallen is er op vrijdag wel altijd een waarnemend collega revalidatiearts aanwezig.