Visual

Afdelingsdirecteuren

De so- en vso-afdeling hebben afdelingsdirecteuren, die het gezicht zijn van de school. Zij ontvangen richting en ondersteuning van sectordirecteur en stafbureau.

De groepsteams worden gefaciliteerd door de afdelingsdirecteuren en intern begeleiders. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en onderwijsbegeleiders bij het onderwijsaanbod in de groep. De intern begeleider coördineert ook de handelingsplanning en leerlingenzorg, in samenwerking met de zorgcoördinator. De afdelingsdirecteur AB coördineert de ambulante begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs vanuit AB Maurice Maeterlinck.

Dagelijkse organisatie

De afdelingsdirecteuren zijn het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie van de afdelingen. Zij zijn te bereiken via de receptie, telefoonnummer (015) 278 02 00.

Afdelingsdirecteur speciaal onderwijs (so) leerroute 1 t/m 4

Corinne van den Heuvel – Instroomgroep en T2 t/m T8: cvandenheuvel@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur speciaal onderwijs (so) leerroute 5 t/m 7

Annefloor Verleg – M1 t/m M5: averleg@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur voortgezet speciaal onderwijs (vso) leerroute 1 t/m 5

Lonneke Wismans – VSO1 t/m VSO5: lwismans@resonansonderwijs.nl

Afdelingsdirecteur AB Maurice Maeterlinck

Aart Blok: a.blok@mmschool.nl

Sectordirecteur

Hester Hill-Veen: hhill@resonansonderwijs.nl