Visual

Bestuur en management Resonans

De Maurice Maeterlinckschool maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

Andere scholen binnen deze stichting zijn: De Witte Vogel uit Den Haag, De Thermiek uit Leiden, De Keerkring uit Zoetermeer, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met Basalt en Middin.

De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ schrijft het bestuur van scholen voor te zorgen voor goed bestuurde scholen en een scheiding tussen bestuur en intern toezicht aan te brengen.

College van bestuur:

Iepe Roosjen: iroosjen@resonansonderwijs.nl
(sector zml, huisvesting,financiën, human resources, public relations)

Johan Taal: jtaal@resonansonderwijs.nl
(sector mytyl/tyltyl, onderwijskwaliteit, veiligheid, ICT)

Raad van toezicht Resonans:

  • Willem Grool – voorzitter
  • Marcella Vantoll – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
  • Hanke v.d. Putte – lid
  • Joanne Klumpers – lid
  • Franc van Erck – lid

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.