Visual

Organogram

Organisatiemodel Resonans

Resonans, waartoe de Maurice Maeterlinckschool behoort, zier eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.