Visual

Algemene informatie

In de meeste samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Midden zijn mogelijkheden voor de aanvraag van extra ondersteuning en de inzet van ambulante begeleiding voor leerlingen met: een (ernstige) lichamelijke/motorische beperking (mb/lb), een langdurige (chronische) ziekte (lz), (een vorm van) Autisme en voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml).

Lees verder »

Waar wij voor staan

Op de Maurice Maeterlinckschool (Delft) is een speciale afdeling die zich bezighoudt met ambulante begeleiding. Onze ambulant begeleiders zijn leraren uit het speciaal onderwijs die hun expertise inzetten in het reguliere onderwijs. Wij zetten ons in voor de extra ondersteuning van leerlingen met een lichamelijke beperking of een langdurige (chronische) ziekte.

Lees verder »

Doelgroepen

Er zijn allerlei redenen waarom een leerling in het regulier onderwijs extra ondersteuning nodig kan hebben. Een leerling kan een beperking hebben, ziek zijn, een vorm van autisme hebben of een andere aandoening waardoor leren niet gemakkelijk gaat. Ambulante begeleiding geeft specialistische ondersteuning voor de begeleiding van verschillende doelgroepen leerlingen.

Lees verder »

Handige vaardigheden

Ik leer dingen die ik nodig heb voor later. Met geld omgaan, sorteren, koken, werken. Echt handig

Steunpunt Autisme

Het Steunpunt Autisme behoort tot onze dienst Ambulante Begeleiding; aanvragen voor consultaties, adviezen en voorlichtingen / cursussen kunnen rechtstreeks bij het steunpunt gedaan worden. Voor meer informatie over advies, voorlichting en ondersteuning bij autisme kunt u terecht bij Cissy Canninga: (06) 424 050 75.

steunpunt-autisme.nl »

Onze expertise

Wij bieden vele mogelijkheden van begeleiding. Wij weten niet alles, maar zoeken samen met alle betrokkenen, leerlingen, scholen en ouders, naar oplossingen. Dat kan gaan om het realiseren van noodzakelijke aanpassingen, maar ook om advies over hulpmiddelen en methodes of uitleg aan het schoolteam over een beperking.

Onze expertise »

Samenwerking

Onze dienst ambulante begeleiding werkt nauw samen met vele partijen. Zo werken we samen met de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs binnen onze stichting Resonans. Maar ook met onder anderen revalidatieartsen en therapeuten. Dat doen we vanuit de gedachte ‘Samen beter, beter samen’.

Lees verder »