Visual

Samenwerking

Naast de samenwerking met de scholen binnen Resonans, hebben we nauw contact met de samenwerkingsverbanden in onze regio en de overige aanbieders van ambulante begeleiding

Onder die aanbieders valt onder meer de Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED). Wij werken ook samen met revalidatieartsen en therapeuten van Basalt.

Op landelijk gebied houden we contact met andere diensten ambulante begeleiding en landelijke instellingen die opkomen voor de belangen van kinderen met een beperking of een langdurige ziekte.