Visual

Onze expertise

Wij bieden vele vormen van begeleiding en volgen ontwikkelingen op de voet. Dit om leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren en schoolteams optimaal te ondersteunen.

Mogelijkheden begeleiding

 • In kaart brengen van de onderwijsbehoefte van de leerling en de hulpvragen;
 • Adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsperspectief en plan;
 • Coachen van leerlingen en leraren;
 • Het realiseren van noodzakelijke aanpassingen voor de leerling, eventueel in samenspraak met onze ergotherapeut;
 • Informeren en adviseren over hulpmiddelen, materialen, methodes, verzorging, aanpassingen en regelgeving;
 • Uitleg geven over de handicap en/of langdurige ziekte, bijvoorbeeld aan schoolteams.

Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van:

 • praktische hulpmiddelen
 • ondersteuning bij beperkingen en langdurige ziekten
 • technische ondersteuning
 • ICT-aanpassingen
 • didactisch handelen
 • pedagogisch handelen

Consultatie en adviesgesprek

Niet alle leerlingen met een beperking of ziekte komen in aanmerking voor extra ondersteuning.  De betreffende school kan een beroep doen op de deskundigheid van onze ambulant begeleiders door middel van een observatie met aansluitend een gesprek met de betrokkenen.