Visual

Vervolgonderwijs

Leerlingen stromen op twaalf-/dertienjarige leeftijd uit naar vervolgonderwijs, afhankelijk van hun leerroute. In overleg met de ouders formuleren we een advies wat past bij het ontwikkelingsperspectief.

Informatie over uitstroommogelijkheden

Om tot een weloverwogen keuze te komen, informeren we ouders en leerlingen uitvoerig over de uitstroommogelijkheden. Ook begeleiden we hen bij aanmelding en toelating tot het vervolgonderwijs. Leerlingen die de overstap maken naar het vso hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband vo. In overleg met ouders vragen wij deze verklaring aan bij het betreffende samenwerkingsverband.

Vervolgonderwijs: voortgezet (speciaal) onderwijs

Naar gelang hun mentale en fysieke mogelijkheden kunnen leerlingen van de M-afdeling doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk beperkten (lb)/langdurig zieken (lzk), regulier voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs.

Leren en ontdekken

Uiteindelijk doel is leerlingen zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leren leven. Zij krijgen ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en om invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen zij stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie. Het past bij de kernwaarde van Resonans: maximale zelfstandigheid. Resonans is de speciaal onderwijsstichting, waartoe de Maurice Maeterlinckschool behoort.