Visual

Vervolgonderwijs

Leerlingen stromen op twaalf-/dertienjarige leeftijd uit naar vervolgonderwijs, afhankelijk van hun leerroute. In overleg met de ouders formuleren we een advies wat past bij het ontwikkelingsperspectief.

Om tot een weloverwogen keuze te komen, informeren we ouders en leerlingen uitvoerig over de uitstroommogelijkheden. Ook begeleiden we hen bij aanmelding en toelating tot het vervolgonderwijs. Leerlingen die de overstap maken naar het vso hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het samenwerkingsverband vo. In overleg met ouders vragen wij deze verklaring aan bij het betreffende samenwerkingsverband.

Naar gelang hun mentale en fysieke mogelijkheden kunnen leerlingen van de M-afdeling vervolgonderwijs krijgen bij het voortgezet speciaal onderwijs voor lichamelijk beperkten (lb)/langdurig zieken (lzk), regulier voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs.