Visual

SWV PO / VO

Het passend onderwijs is doorlopend in ontwikkeling. Daarom vinden wij het belangrijk om een sterke positie in te nemen binnen de samenwerkingsverbanden.

De Maurice Maeterlinckschool maakt deel uit van stichting Resonans. Resonans is vertegenwoordigd in de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden hebben we een positie op bestuurlijk niveau. Dit is belangrijk om voorzieningen en financiën voor ons speciaal onderwijs zeker te stellen.

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders

Een verzoek voor plaatsing op de Maurice Maeterlinckschool verloopt via het samenwerkingsverband. De samenwerkingsverbanden waartoe onze school behoort zijn Passend Primair Onderwijs Delflanden en Voortgezet Onderwijs Delflanden.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Meer lezen over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden? Kijk op de website Steunpunt Passend Onderwijs.