Visual

Ontwikkelingsperspectief

Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van de mogelijkheden in de ontwikkeling van uw kind. Dit geldt voor een langere periode, tot het einde van zijn of haar schooltijd.

De commissie van begeleiding stelt voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief vast. Hiermee brengen we in beeld wat we van een kind verwachten ten aanzien van zijn ontwikkeling.

Elk kind het juiste onderwijs

Afhankelijk van het ontwikkelingsperspectief delen we een kind in binnen één van profielen die we op school kennen. Zo kunnen we elk kind het juiste onderwijs aanbieden. Op de Maurice Maeterlinckschool werken we met zeven leerroutes.

Instroom vierjarigen

Als de leerling op vierjarige leeftijd instroomt, is het in veel gevallen nog niet goed mogelijk om op een verantwoorde manier een uitspraak te doen over het ontwikkelingsperspectief op de langere termijn. We hebben er daarom voor gekozen leerlingen bij instroom op vierjarige leeftijd op grond van hun ontwikkelingsniveau te plaatsen in het hoogste profiel van de afdeling. Dat betekent dat leerlingen met een lichamelijke beperking of langdurige ziekte in profiel 7 starten en leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking starten in profiel 4. Als bij aanmelding al meteen duidelijk is dat dit niet haalbaar is, bijvoorbeeld bij leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (emb), kiezen we er meestal voor de leerling in profiel 1 of 2 te plaatsen.

Meer informatie?

Meer informatie over ontwikkelingsperspectief en ons onderwijs op maat? Neem contact op met de Maurice Maeterlinckschool.