Visual

Buitenschoolse opvang

Wilt u gebruikmaken van naschoolse opvang, dan zijn er twee opties  om uw kind aan te melden:

Aanmelden van kinderen met indicatie

Heeft uw kind een indicatie via ZiN (zorg in natura) of PGB (persoonsgebonden budget), dan kunt u gebruikmaken van de opvang bij Middin-Levin binnen de Maurice Maeterlinckschool. Levin en Middin  werken samen in de organisatie van naschoolse- en vakantieopvang. Zij bieden deze opvang op de woensdagmiddag en in de vakanties. Het streven is dit vanaf 1 januari 2020 ook op de overige dagen te bieden.

Voor opvang met indicatie via ZiN of PGB kunt u zich aanmelden bij Marloes Rutteman, coördinator Jeugd via m.rutteman@levin-zorg.nl, telefoonnummer (070) 820 05 23.

Aanmelden van kinderen zonder indicatie

Heeft uw kind geen indicatie (dus zonder ZIN of PGB), dan kunt u gebruikmaken van de opvang bij SKD kinderopvang, locatie De Vlinderstruik aan de Lodewijk van Deijsselhof in Delft. Op deze locatie biedt SKD opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De groep voor buitenschoolse- en vakantieopvang heeft een programma dat aansluit bij het groene en gezonde beleid van SKD. De enthousiaste en professionele medewerkers van SKD zorgen ervoor dat uw kind zich thuisvoelt en gezien wordt.

Voor opvang zonder indicatie (eigen budget, evt. met kinderopvangtoeslag) kunt u zich inschrijven via de website www.skdkinderopvang.nl Na inschrijving ontvangt u een overeenkomst. Voor vragen over de opvanglocatie of inschrijving kunt u terecht bij Daniëlle Voogt, hoofd financiële administratie en planning bij SKD kinderopvang via telefoonnummer 06 833 95 376 of info@skdkinderopvang.nl.

Vervoer

Voor de leerlingen waarvan de naschoolse opvang bekostigd wordt vanuit ZiN of PGB is het soms ingewikkeld om het vervoer van de naschoolse opvang naar huis te regelen. De wetgeving hierover is niet altijd even duidelijk. Heeft u vragen over het vervoer van de naschoolse opvang naar huis, dan kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werkers van de Maurice Maeterlinckschool/Basalt revalidatie.