Visual

Aanmelden

Aanmelden op de Maurice Maeterlinckschool is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen.

Stappen voor aanmelden

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch aan via T (015) 278 02 00.
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op de Maurice Maeterlinckschool worden opgestart.

Aanmelden kan het hele jaar

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

Criteria voor plaatsing

De Maurice Maeterlinckschool zit bijna aan het maximaal aantal leerlingen dat we kunnen plaatsen. Voor nieuwe aanmeldingen hanteren we criteria om te bepalen welke leerlingen als eerste daadwerkelijk op school geplaatst worden:

  1. Leerlingen van de Therapeutische Peutergroep Delft (TPG Delft).
  2. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op bij ons op school zitten.
  3. Leerlingen voor wie wij de dichtstbijzijnde geschikte school in de regio zijn.

Wij plaatsen nieuwe leerlingen vervolgens op volgorde van binnenkomst, als er een plek is in een passende groep.