Visual

Aanmelden

Aanmelden op de Maurice Maeterlinckschool is gedurende het gehele schooljaar mogelijk. Het aanmelden van uw kind verloopt in vier stappen.

Deze vier stappen zijn de volgende:

  1. Ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch aan via T (015) 278 02 00.
  2. We nodigen ouders/verzorgers dan uit voor een kennismakingsgesprek.
  3. We stellen een dossier samen en sturen dat naar de Toelatingscommissie van het samenwerkingsverband waar uw kind onder valt.
  4. Nadat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven, kan het plaatsingstraject op de Maurice Maeterlinckschool worden opgestart.

Aanmelding is gedurende het hele schooljaar mogelijk.