Visual

Algemene informatie Ambulante Begeleiding

Ieder samenwerkingsverband beschikt over een eigen procedure om extra ondersteuning aan te vragen.

Iedere school voor primair onderwijs en voorgezet onderwijs weet hoe deze ondersteuning aangevraagd kan worden. Wij, van de afdeling ambulante begeleiding van de Maurice Maeterlinckschool, hebben met de meeste samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de inzet van de ondersteuning die nodig is voor een leerling.

Management

Onze dienst Ambulante Begeleiding wordt aangestuurd door Aart Blok, afdelingsdirecteur en ambulant begeleider.

Meer weten?

U kunt voor nadere informatie rechtstreeks contact opnemen met de dienst Ambulante Begeleiding van de Maurice Maeterlinckschool via telefoonnummer: (015) 278 02 10.

Een e-mail versturen naar de afdelingsdirecteur kan ook: Aart Blok: a.blok@mmschool.nl.