Visual

Buitenschoolse opvang

In samenwerking met Middin organiseert onze school woensdagmiddag- en vakantieopvang.

De leerlingen kunnen elke woensdagmiddag na schooltijd en tijdens schoolvakanties op onze school verblijven.

Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van Middin. Voor informatie hierover en de bekostiging van opvang kunt u terecht bij het maatschappelijk werk van school, telefoonnummer (015) 278 02 66 of bij Middin, telefoonnummer (070) 322 22 46.