Visual

Disciplines en specialisten

De therapeuten op de Maurice Maeterlinckschool hebben verschillende aandachtsgebieden. Samen zorgen zij voor optimale ondersteuning in het welzijn en functioneren van uw kind.

Een aantal van onze leerlingen heeft revalidatiebehandeling (onder schooltijd) nodig. Dit wordt uitgevoerd door de medewerkers van de poliklinische kinderrevalidatie van Basalt. Zij verrichten ook onderwijsondersteunende activiteiten voor onze school. Hierbij gaat het om advisering en ondersteuning in de klas op het gebied van meubilair, motoriek, eten en drinken, ICT en communicatie.

Revalidatiearts

We nodigen iedere leerling met zijn ouders minimaal één keer per jaar uit op het schoolspreekuur voor een gesprek en onderzoek bij de revalidatiearts, voorafgaand aan een planbespreking. De revalidatiearts beoordeelt in overleg met ouders/verzorgers, óf en welke therapie geïndiceerd is. Dit is alleen mogelijk als het kind samen met de ouder/verzorger op het spreekuur aanwezig is. Tijdens de planbespreking bespreken we het therapievoorstel in aanwezigheid van de behandelaars. De disciplines die we kunnen inzetten zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie, bewegingsagogiek en psychomotore therapie. Drie revalidatieartsen hebben de groepen onder hun hoede, daarbij geassisteerd door een revalidatiearts in opleiding.

Revalidatietechnicus

De revalidatietechnicus ontwerpt en vervaardigt aanpassingen voor onze leerlingen. Ook verzorgt hij klein onderhoud aan voorzieningen, zoals statafels en rolstoelen. Hij werkt hierbij samen met medewerkers van andere vakgebieden, in het bijzonder met de ergotherapeuten.

Therapeuten

De fysiotherapeut richt zich met name op het lichamelijk welzijn van uw kind en op houding en bewegingsvaardigheden. De ergotherapeut richt zich voornamelijk op zelfverzorging, vervoer (bijvoorbeeld rolstoelen), spel, vrijetijdsbesteding, schoolse vaardigheden en bediening van apparatuur. De logopedist houdt zich vooral bezig met mondmotoriek, eten, drinken en communicatie. De psycholoog houdt zich bezig met psychosociale problematiek gerelateerd aan de beperking van het kind. De psychomotore therapeut richt zich op het verbeteren van kwaliteit van leven door het verminderen of opheffen van psychische, psychosociale en/of emotionele problemen door lichaams- en bewegingservaringen. De bewegingsagoog richt zich op het ‘opnieuw’ leren en opdoen van bewegingservaring door sport en bewegingsactiviteiten.

Orthopedagoog

De orthopedagoog geeft directe begeleiding aan uw kind en ondersteunt en adviseert onze groepsleiding en therapeuten. Zij besteedt aandacht aan de stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling. Samen met de maatschappelijk werker besteedt de orthopedagoog in voorkomende gevallen aandacht aan de gezinsbegeleiding en het helpen oplossen van opvoedingsvraagstukken.