Visual

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn op onze school van harte welkom! Onze leerlingen hebben soms meerdere beperkingen. Zij hebben bij onze activiteiten extra begeleiding nodig. Daarom zijn we heel blij met onze vrijwilligers.

Hulp bij (les)activiteiten

Zij helpen bij allerlei (les)activiteiten, bijvoorbeeld bij de zwemles. Een aantal groepen zwemt één keer per week als onderdeel van het onderwijsprogramma. Bewegingsagogen van Basalt revalidatie geven uw kind zwemles. Vrijwilligers helpen kinderen vooral een-op-een met het zwemmen. Maar ook als er bijvoorbeeld een excursie is, zijn zij welkom voor de extra begeleiding.

Extra handen welkom

Extra handen zijn altijd welkom.Wil je je inzetten als vrijwilliger? Neem dan contact op met Corinne van den Heuvel, afdelingsdirecteur so, via e-mail: cvandenheuvel@resonansonderwijs.nl.