Visual

Schoolplan 2020-2024 staat online!

De afgelopen vier jaar heeft de school veel energie gestoken in de implementatie van verschillende programma’s en werkwijzen. Nu is het tijd voor een nieuw schoolplan. Dit is tot stand gekomen door de inbreng van de medewerkers van onze school, maar ook door de inbreng van de teamleiders die werken op de andere scholen binnen stichting Resonans en de sectordirecteuren. In het nieuwe schoolplan blikken we vooruit naar de ambities en uitdagingen van de komende vier jaar. Met als basis de kernwaarden van Resonans zijn drie thema’s opgesteld. Onderwijskundig sterker, slimmer organiseren en extern meer slagkracht. Deze thema’s krijgen de komende jaren uitwerking op school.

Bekijk hier het schoolplan.