Visual

Leerlingonderzoek Schoolklimaat en Veiligheid

Per 1 augustus 2015 zijn schoolbesturen bij wet verantwoordelijk zorg te dragen voor de sociale veiligheid van leerlingen op hun scholen. Om het schoolklimaat en de veiligheid binnen de Maurice Maeterlinckschool goed te monitoren hebben wij een leerlingtevredenheidsonderzoek gehouden.

In onderstaande rapportage vindt u informatie over de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen op de Maurice Maeterlinckschool. De informatie uit deze rapportage is gebaseerd op de resultaten van de sociale veiligheidsvragen in de Vensters-vragenlijst die leerlingen ingevuld hebben.

Rapportage Schoolklimaat en Veiligheid 2018-2019