Visual

Jaarverslag 2018 RESPONZ

De Maurice Maeterlinckschool behoorde tot 1 januari 2019 bij stichting RESPONZ. Het jaarverslag 2018 is het laatste jaarverslag dat deze stichting afzonderlijk uitgaf. Inmiddels is RESPONZ gefuseerd met Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. RESPONZ werkte in het verslagjaar toe naar samenwerking. Op weg naar Resonans! De fusie is ingezet vanuit meerwaarde en kansen en had in het verslagjaar volop de aandacht. In het jaarverslag meer informatie over de activiteiten in 2018. Daarbij dank aan onze medewerkers voor hun dagelijkse inzet en hun gedrevenheid waardoor RESPONZ een belangrijke plaats heeft verworven in het onderwijslandschap. Een plaats die we met de fusie verder gaan versterken.

Jaarverslag RESPONZ 2018