Visual

Teamleiders

De so- en vso-afdeling hebben teamleiders, die het gezicht zijn van de school. Zij ontvangen richting en ondersteuning van sectordirecteur en bestuursbureau.

De groepsteams worden gefaciliteerd door de teamleiders en intern begeleiders. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten en onderwijsbegeleiders bij het onderwijsaanbod in de groep. De intern begeleider coördineert ook de handelingsplanning en leerlingenzorg, in samenwerking met de zorgcoördinator. De teamleider AB coördineert de ambulante begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs vanuit AB Maurice Maeterlinck.

Dagelijkse organisatie

De teamleiders zijn het aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie van de afdelingen. Zij zijn te bereiken via de receptie, telefoonnummer (015) 278 02 00.

Teamleider afdeling meervoudig beperkte (mb) leerlingen

Corinne v.d. Heuvel – Instroomgroep, T2 t/m T8: cvanderheuvel@resonansonderwijs.nl

Teamleider afdeling lichamelijk beperkte (lg) & langdurig zieke (lz) leerlingen

Annefloor Verleg – M1 t/m M5: averleg@resonansonderwijs.nl

Teamleider afdeling meervoudig beperkte (mb) leerlingen voortgezet speciaal onderwijs

John van Berkel – VSO1, VSO2, VSO3: jvanberkel@resonansonderwijs.nl

Teamleider AB Maurice Maeterlinck

Aart Blok: a.blok@mmschool.nl

Sectordirecteur

Bob Olders – sector Mytyl/Tyltyl: b.olders@resonansonderwijs.nl