Visual

Bestuursbureau

Medewerkers van het bestuursbureau geven professionele ondersteuning aan de teamleiders, sectordirecteuren en het college van bestuur bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Het team van het bestuursbureau bestaat uit de volgende medewerkers:

Controller:

Cor Bakker – cbakker@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie:

Evy Kruijthof – ekruijthof@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur HR:

Erica Parlevliet – eparlevliet@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur Huisvesting en Veiligheid:

Lisa van Raam – lvanraam@resonansonderwijs.nl

Beleidsadviseur IT:

Peter de Boer – pdeboer@resonansonderwijs.nl

Managementassistenten:

Marijke den Edel – mdenedel@resonansonderwijs.nl
Vacature