Visual

Coronamaatregelen: algehele scholensluiting

Op 18 december 2021 heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen verder aan te scherpen. De maatregelen houden in dat zowel de scholen voor speciaal onderwijs als de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de week voor de kerstvakantie sluiten.

Als bestuur van Resonans worden wij geacht ons te houden aan deze richtlijnen.

Dit betekent het volgende:

  • Zowel so- als vso-scholen sluiten per maandag 20 december 2021;
  • De scholen zorgen voor noodopvang van kwetsbare leerlingen en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.
  • De scholen verzorgen in deze week geen afstandsonderwijs;
  • In principe gaan alle therapeutische activiteiten van Basalt volgende week door (hierover zal op schoolniveau overleg zijn tussen Basalt en de afdelingsdirecteuren).

Noodopvang

Het kabinet roept ouders nadrukkelijk op geen onnodig gebruik te maken van deze noodopvang. Indien veel kinderen bij elkaar zijn, is de kans op besmettingen groter. Als ouders toch gebruik willen maken van de noodopvang, kunnen zij contact opnemen met de afdelingsdirecteur van hun zoon of dochter.

Sterkte aan iedereen

Deze maatregelen brengen veel onrust en organisatorische vraagstukken met zich mee. Helaas doet dit opnieuw een groot beroep op de flexibiliteit van ouders en de medewerkers van de school. Als college van bestuur betreuren wij dit. Wij wensen iedereen veel sterkte bij deze bijzondere laatste week voor de kerstvakantie.

Na de kerstvakantie

Of we op 10 januari weer open mogen, horen we op 3 januari 2022. De scholen bereiden zich voor om – waar mogelijk – in de week van 10-14 januari 2022 afstandsonderwijs te kunnen geven. We willen we u vragen hier alvast rekening mee te houden. We hopen daar op 4 of 5 januari meer duidelijkheid over te kunnen geven. Daarbij spreken wij de hoop uit dat alle leerlingen en medewerkers op 10 januari a.s. weer in goede gezondheid mogen starten.

Bekijk hier de brief voor ouders van het so.
Bekijk hier de brief voor ouders van het vso.
Bekijk hier de brief van het college van bestuur van 15 december 2021.