Visual

Beter Samen editie 11

De zomervakanties staan voor de deur, een moment om op te laden na een dynamisch schooljaar. We vormen sinds januari met zes scholen samen Resonans en zijn druk bezig om de koers van de organisatie voor de toekomst te bepalen. Daarbij betrekken we ook alle medewerkers, via bezoeken langs de scholen. In deze editie de aankondiging. Verder vertelt controller Cor Bakker van Resonans over de cijfertjes binnen Resonans. ‘We zijn een gezonde organisatie, maar kennen ook uitdagingen, met name op het gebied van personeel gecombineerd met een toenemend leerlingaantal.’ De raad van toezicht en GMR vertellen over hun bezigheden en teamleider Janny Voortman over het gespecialiseerde onderwijs op De Oeverpieper. ‘Leerlingen die onze liefde, aandacht en geduld zo hard nodig hebben.’

 

Lees meer in Beter Samen 11